عیدفطر ودورهمی خانوادگی | بلاگ

عیدفطر ودورهمی خانوادگی

تعرفه تبلیغات در سایت
یکشنبه تولدشوهرخواهر بود من خبر نداشتم ینی فراموش کرده بودم خواهرمم بهم نگفته بود

ازچتاشون توتلگرام متوجه شدم قراره شب عید یه جشن کوچولو بگیرن منم ازشون ناراحت شدم

دیگه بهشون زنگ نزدم

خلاصه فرداصبحش که عید فطر بود مامانم بهم زنگید گف بیداریگفتم  آره گفتن نمیخای بری جایی

گفتم نه قراربود بریم خونشون ولی نگفتم ک قراره بیایم اونجا دیدم مامانم گفتن ما با بچه ها میام امروز

اونجا وکلی منم ذوق کردمو خوشحال شدم گفتم تشریف بیارین

اینقد شارژشدم ک نفهمیدم کل خونه ارو چجوری تمییزکردم تا وقتی اونا اومدن من همچنان

درحال تمیز کاری بودم

حسین طفلی هم از دیروز ساعت 11 ظهر ک بیدار شده بودتا بعدازنماز عید فطر بیدارمونده بودبخاطر

کارش صبحم اومد خونه رف دوش گرفتو چایی خوردو بعدم رفت خوابیدمنم هی عذاب وجدان داشتم ک

سروصدای من شایدنذاره بخابه ولی خداروشکر خیلی خوابش سنگین بود゜*.ピンク.*゜ のデコメ絵文字

مامان اینا رسیدن باکیک و شیرینی ک ازتولدشوهرخواهرم بود

مامانم بنده خدا تمام بساط ناهارو باخودش آورده بودمن گفته بودم یه چیزی درست میکنم ولی

مامانم هروقت میاد خونه ما باید همیشه خودش وسایل ناهارو بیاره چون من اذیت نشم قربونش برم

خودمامان عزیزم رفت تو آشپزخونه وتمام کارهای ناهارو انجام دادمنم ک ازبس تمیزکاری کرده بودم

دیگه نای بلندشدن ازجامو نداشتم تمام دلمو کمرم دردگرفته بود

عذاب وجدان گرفته بودم ک نی نیمو اذیت کردم امروز

خدامامانموبرام حفظش کنه همش میگف تو بلند نشو ازسرجات فقط بگو وسایلات کجاس برمیدارم

خواهریاهم هرکدوم مشغول کاری بودن وگاهی هم باهم صحبت میکردیم

موقع ناهار حسین هم بیدارشد

بچه ها تا عصری خونه مابودن خواهر بزرگم رفت میوه هارو آماده کردو آورد نشستیم دورهم

میوه هارو خوردیم و کم کم دیگه آماده شدن ک برن خیلی من ازشون تشکرکردم

درکل خداروشکر روزعالیی بود

وقتی رفتن یهویی دلم باهاشون رفت بازدوباره همون حس تنهایی قبلو گرفتم

خداان شاءالله همشونو حفظشون کنه

نمیدونم اواخرچرا حسین اصلن باهام حرف نمیزنه ینی الان خیلی باهم کمتر صحبت میکنیم

همین باعث افسردگی من شده داغونم تنهایی توخونه برام زجرآورشده

میخام کارهای هنریموانجام بدم ولی دستودلم به کارنمیره


برچسب‌ها: منوخانواده

تاريخ سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶سـاعت 12:1 نويسنده بانوی مردادی وآقای شهریوری|

عیدفطر,ودورهمی,خانوادگی,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 22 شهريور 1396 ساعت: 4:20